Adatvédelmi Nyilatkozat

Tisztelt Megrendelő!

A sulttea.hu üzemeltetője, a Napkövet Kft. teljes mértékben tiszteletben tartja a vásárlók személyes adatait, és azok kezelése során a hatályos jogszabályi, adatvédelmi előírásoknak megfelelően jár el. A vásárlók által a regisztrációkor önkéntesen megadott személyes adatok (név, cím, stb.), illetve a megrendelések adatai a legnagyobb biztonsági előírások mellett, kizárólag a sulttea.hu szolgáltatásainak teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra.
Az adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük és illetéktelen személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. Bármely vásárló által megadott személyes adatokat kizárólag az adott vásárló módosíthatja a webáruház megfelelő oldalán, amelyet bármikor megtehet. A megadott adatok tartalmáért, azok valósággal egyezőségért felelősséget nem vállalunk.

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink adatait más adatbázissal nem kapcsoljuk össze, a megrendelők által megadott személyes adatokat nem fejtjük vissza, azok tekintetében semmilyen elemzést, rendszerezést nem alkalmazunk.
Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink adatait minden esetben csak a regisztáció esetleges törléséig tároljuk.
A regisztráció törlése a következő módokon lehetséges:

    •    a törlési igény jelzése e-mail küldésével az info@sulttea.hu címre;
    •    a törlési igény jelzésével levelet írva a következő címre:
      DETEX s.r.o., 943 42 Gbelce, Dúhová 872/19 , Szlovákia.

A sulttea.hu weboldal megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. Az adatvédelmi eljárások a vásárláshoz szükséges regisztráció esetén válnak aktuálissá és érvényessé.
Az adatvédelmi tájékoztató megismerése és elfogadása a vásárlói regisztráció feltétele.
A sulttea.hu egyébiránt az adatvédelem kapcsán az alábbi jogszabályok betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el:
    •    1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
    •    1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
    •    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, XVII. fejezet;
    •    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
    •    226/2003. (XII. 13.) Korm. Rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
    •    45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A Napkövet Kft. jelen adatvédelmi nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében eltároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon sem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.